Dodatno obvestilo o regijski orientaciji

Obveščamo vas o dodatnih podrobnostih v zvezi z izvedbo regijske orientacije v Iški vasi. Preberi pod več …

Preverjanje topografskih znakov
Preverjanje topografskih znakov se bo izvedlo na nekoliko drugačen način. Ekipa bo prejela običajno obliko testa, na katerega pa ne bo nič reševala, temveč bo to storila na poseben listič.

Ločevanje odpadkov
Pri tekmovanju nastane tudi večja količina odpadkov, zato prosimo, da jih strogo ločujete. Ločujemo embalažo, papir in zamaške od plastenk.

Posebno pozornost pa prosim, namenite tudi hrani. V kolikor otroci ne pojedo sendviča do konca, jim ga zavite ter ga odnesejo domov. Ostanki hrane ne sodijo v smeti, kakor se je dogajalo na zadnjih tekmovanjih.

V kolikor se ločevanje ne bo izvajalo, predvsem pa se bodo med smetmi pojavili ostanki hrane, bo regija resno razmislila o ukinitvi organizirane prehrane.

Rezultati v živo
Rezultati v živo bodo na voljo na povezavi www.zivo.si

Comments are closed.