Postopkovnik o organiziranju Enote za psihološko podporo v GZRL

Na seji poveljstva Gasilske zveze regije Ljubljana, 29. februarja 2024, je bil sprejet postopkovnik o organiziranju Enote za psihološko podporo v GZRL, ki se nahaja v nadaljevanju.

Tema je bila predstavljena tudi na regijskem posvetu v januarju.


Priloga: Postopkovnik o organiziranju Enote za psihološko podporo v GZRL


Za več vsebin na to temo so na voljo spodnje povezave
https://www.gzl.si/psiholoska_pomoc/psiholoska-pomoc-clanki/
https://www.gzl.si/psiholoska_pomoc/dokumenti-psiholoska-pomoc/

Comments are closed.