Srečanje starih brizgaln na Škofljici

V soboto, 05. oktobra, je na Škofljici v lepem jesenskem vremenu potekalo 10. srečanje starih brizgal. Srečanja se je udeležilo 8 tekmovalnih ekip z ročnimi brizgalnami in 7 ekip z motornimi brizgalnami. Najboljši sta bili ekipi iz Horjula in Topolšice.

Na prireditvi se je zbrala kar precej gledalcev, med njimi župan občine Škofljica gospod Ivan Jordan, podžupan občine gospod Boris Zupančič, predsedujoči regijskemu svetu Regije Ljubljana I tovariš Franc Bradeško, poveljnik regije tovariš Simon Černe in tudi predsednik komisije za veterane pri Regiji Ljubljana I tovariš Maks Zupančič. Prisotni so bili še gostje iz Kočevja, pa še kdo, ki sem ga morda izpustil. Vsak udeleženec je prejel tudi spominsko majico na ta dogodek. Srečanje je potekalo v sproščenem ozračju, vrhunec pa je bilo skupno petje vseh sodelujočih ob razglasitvi rezultatov. Ob tej priložnosti je predsedujoči Regiji Ljubljana I izročil tovarišu Francu Trtniku, prejemniku priznanja Matevža Haceta, priznanje za trud in požrtvovalnost za nastanek in vodenje Srečanja starih brizgaln. Brez njegovega truda, želje in zagnanosti se verjetno v soboto ne bi srečali že 10. na Škofljici.
Na svidenje prihodnje leto.

Andrej Pirc
Predsednik GZ Škofljica
Avtor fotografij: Franci Hrastar


Rezultati: Srečanje starih brizgaln


Comments are closed.