VIDEO: Nova knjiga o zgodovini regije in podelitev priznanj

Gasilska zveza Regije Ljubljana je v ponedeljek, 6. marca, v kulturni dvorani na Igu pripravila sprejem najboljših ekip na tekmovanjih Gasilske zveze Slovenije v letu 2022, podelila priznanja za posebne zasluge ter hkrati predstavila tudi knjiga Razvoj gasilstva v Ljubljani z okolico od leta 1870 in 1945-2012.

Osrednji dogodek prijetnega večera na Igu je bila predstavitev knjiga Razvoj gasilstva v Ljubljani z okolico od leta 1870 in 1945-2012, v kateri je avtor Janez Škrbinc na več kot 500 straneh opisal razvoj gasilskih društev v Ljubljani z okolico z opisi dokumentarnega gradiva zgodovine društev, njihovih ustanoviteljev in podrobnejših pregledov delovanja prostovoljnih gasilskih organizacij med leti 1945 in 2012.

Podeljene pa so bile tudi značke in priznanja za posebne zasluge.

Bronaste značke

Za pridobitev bronaste značke je potrebno osvojiti medaljo na državnem tekmovanju v kvizu, orientaciji ali pokalnem tekmovanju.

1. Ekipa pionirjev PGD Iška vas je na državni orientaciji v Iški vasi osvojila prvo mesto
Ekipo so sestavljali: Kaja Škulj, Tim Gostič, Žan Rupert in mentor Blaž Pucihar
2. Ekipa mladincev PGD Iška vas je na državni orientaciji v Iški vasi osvojila prvo mesto
Ekipo so sestavljali: David Škulj, Lan Ivanuš, Žiga Japelj in mentorica Tina Škulj
3. Ekipa mladink PGD Horjula je na državni orientaciji v Iški vasi osvojila tretje mesto
Članice ekipe so bile: Erika Rožmanec, Tereza Burjek, Lara Končan in mentorica Tinkara Burjek
4. Ekipa pripravnikov PGD Pijava Gorica je na državni orientaciji v Iški vasi osvojila prvo mesto
Člani ekipe so bili: David Petak, Jernej Mohar, Anže Žnidaršič in mentorica Nina Janežič
5. Ekipa pripravnic PGD Dvor pri Polhovem Gradcu je na državni orientaciji v Iški vasi osvojila prvo mesto
Ekipo so sestavljale: Maja Kapele, Nika Kopač, Maja Kuclar in mentor Klemen Zibelnik
6. Ekipa pripravnic PGD Pijava Gorica je na orientaciji v Iški Vasi osvojila tretje mesto
Članice ekipe so bile: Hana Jazbec, Neli Janežič, Pia Zupan in mentorica Nika Pirc
7. Ekipa članic A PGD Zbilje so osvojile 3. mesto na pokalnem tekmovanju v letu 2022
Tekmovalno ekipo so sestavljale: Katarina Pavovec, Pika Rupar, Maša Tavželj, Staša Pelko, Ana Rokavec, Urša Gorišek, Danaja Križaj, Taja Križaj, Anamari Križaj in mentorja Blaž Smole in Matic Herceg

Zlate značke

Zlato značko prejme ekipa, ki nas zastopajo na gasilski olimpijadi. Na lanskoletnem olimpijskem spektaklu v Celju, sta bili to dve ekipi; in sicer:

1. Ekipa mladink PGD Zbilje se je udeležila gasilske olimpijade v Celju Članice ekipe so bile: Brina Omejec, Ula Elizabeta Kovačič, Tinkara Svoljšek, Ela Prohart, Julija Korbič, Nana Burja, Marija Marjanović, Lara Iskra, Nika Ciglar, Larisa Alič, Kaja Gornik, Nika Šter in mentorja Ana Rokavec in Matic Herceg

2. Ekipa mladink PGD Podgorica – Šentjakob se je udeležila gasilske olimpijade v Celju
Tekmovalno enoto so sestavljale: Klara Kos, Eva Ogrinc, Zarja Gruden, Leja Mrčun, Brina Matuš, Lili Zorec, Ana Bošnjak, Tiara Pohlin, Eva Bošnjak, Patricija Sojer in mentorici Urša Močnik ter Katarina Pavovec

Priznanje za posebne zasluge

Priznanje za posebne zasluge podeljuje svet regije Ljubljana 1 oz. Upravni odbor Gasilske zveze regije Ljubljana na predlog gasilskih zvez članic regije, posameznim gasilkam in gasilcem, ki so delovali oziroma še delujejo v organih regije, prostovoljnih gasilskih organizacijah ter drugih organizacijah. Priznanje se podeljuje za opravljeno delo na področjih preventive, operative, usposabljanja, ohranjanje gasilske in kulturne dediščine oziroma na drugih področjih varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstva pred požari.

Priznanje za posebne zasluge v regiji Ljubljana 1 prejme Jože Pavlič
Tovariš Jože Pavlič se je kot pionir pridružil prostovoljnemu gasilskemu društvu Šinkov Turn leta 1988. Sprva je sodeloval kot tekmovalec v mladinskih tekmovalnih ekipah, kaj kmalu pa je pričel z usposabljanji in pridobival znanje in veščine iz operativnega področja. Uspešno je zaključil tečaj za višjega gasilskega častnika ter pridobil vrsto specialnosti.

Dva mandata je zelo odgovorno in uspešno opravljal funkcijo poveljnika društva, kar so opazili tudi v ostalih gasilskih enotah v okviru Gasilske zveze Vodice in ga v začetku trenutnega mandata izvolili za poveljnika gasilske zveze.

Jože Pavlič je marljiv član gasilske organizacije, ki vedno po svojih najboljših močeh pomaga, tako z dejanji kot s predlogi in nasveti. Za svoje delo je prejel že vrsto gasilskih priznanj. Čestitamo.

Priznanje za posebne zasluge v regiji Ljubljana 1 prejme Miha Šušteršič
Tovariš Miha Šušteršič je v gasilsko organizacijo vstopil leta 1984 ter se kot pionir in mladinec vključeval v različne tekmovalne enote Prostovoljnega gasilskega društva Sora.

V operativni enoti društva je kot pripravnik pričel z delom leta 1993 in vse do danes v enoti opravlja različne naloge, med drugim tudi naloge pomočnika poveljnika za radijske zveze.

Miha je svoje strokovno gasilsko usposabljanje nadgrajeval na različnih tečajih in si pridobil čin gasilski častnik II. stopnje. Vse svoje znanje pa je vseskozi prenašal na mlajše generacije kot mentor mladine in na različnih društvenih vajah. Poleg dela v društvu je bil tovariš Miha dva mandata podpredsednik Gasilske zveze Medvode in danes zelo vestno opravlja naloge predsednika omenjene gasilske zveze.

Miha Šušteršič je svojim znanjem, izkušnjami in delom veliko pripomogel k napredku in razvoju operativnega dela, ugleda in razvoja gasilstva v matičnem društvu, Gasilski zvezi Medvode in Občini Medvode.

Priznanje za posebne zasluge v regiji Ljubljana 1 prejme Anže Šilar
Tovariš Anže Šilar je član Prostovoljnega gasilskega društva Zbilje od leta 1989, ko se je kot mlad deček pridružil pionirski desetini. Kasneje je v društvu delal kot mentor mladine in z veliko vloženega truda in znanja pripeljal ekipo mladink na več gasilskih olimpijad.

Gasilska pot ga je vodila vse do poveljnika društva ter pomočnika poveljnika gasilske zveze. V trenutnem mandatu pa je prevzel odgovorno funkcijo poveljnika gasilske zveze Medvode.

Anže se je vse skozi tudi usposabljal ter pridobil čin višjega gasilskega častnika I. stopnje in opravil številne specialnosti. Danes je uveljavljen in priznan sodnik gasilsko-športnih disciplin, ki sodi na vseh nivojih tekmovanj, tudi državnih in gasilskih olimpijadah.

Anže Šilar je marljiv član gasilske organizacije, ki s svojim znanjem in izkušnjami vedno priskoči na pomoč in pomembno prispeval k razvoju gasilstva na področju občine Medvode in širše.

Priznanje za posebne zasluge v regiji Ljubljana 1 prejme Janez Škrbinc
Tovariš Janez Škrbinc je član gasilske organizacije vse od daljnega leta 1947, ko se je kot petnajstletni deček včlanil v Prostovoljno gasilsko društva Vižmarje – Brod. V svoji več kot 76 letni bogati gasilski karieri mu je bilo zaupano veliko različnih nalog, ki jih je tudi odgovorno opravil. Ko je leta 2005 po 34 letih vodenja društva prepustil mesto predsednika mlajšim, se je pričel ukvarjati z zgodovino gasilstva v osrednji Sloveniji.

Več kot desetletno zbiranje in urejanje pisane besede o zgodovini gasilstva, raznega slikovnega gradiva in različne dokumentacije je pripeljalo k današnji izdaji knjige Razvoj gasilstva v Ljubljani z okolico.

Gasilska zveza regije Ljubljana podeljuje tov. Janezu Škrbincu priznanje za posebne zasluge v regiji Ljubljana kot avtorju knjige Razvoj gasilstva v Ljubljani z okolico in za ves njegov prispevek k ohranjanju gasilske in kulturne dediščine.

Comments are closed.