Izveden posvet gasilskih društev

Posvet regije
Posvet regije

Predavalnica Izobraževalnega centra na Igu je bila v torek, 25. marca, skoraj pretesna za vse predsednike in poveljnike prostovoljnih društev naše regije, ki so se udeležili posveta, ki nam ga je pripravilo vodstvo regije LJ1.

Kot je v pozdravnem nagovoru poudaril predsednik Franc Bradeško, to predavanje z osrednjim gostom, glavnim inšpektorjem Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, g. Milivojem Dolščakom ni svarilo, temveč zgolj obvestilo, kaj nas lahko doleti in kaj lahko pričakujemo, ko nas obišče inšpekcija.

Poveljnik regije, Iztok Zajc, nas je v kratkem predavanju o požarnem načrtu opomnil na del preventivnega področja, na katerega moramo biti gasilci pozorni, saj nam njegovo izvajanje nalaga 4. člen Zakona o gasilstvu.

Osvežili smo znanje o požarnem redu in katere priloge naj le-ta vsebuje, obnovili vedenje o pojmih kot so študija požarne varnosti, njena zasnova in izkaz, načrti evakuacije,…

Poveljnik Zajc nam je temeljito in nazorno razčlenil dele oziroma vsebino požarnega načrta.

Pobaral nas je tudi, naj gasilci skrbno pregledamo, kakšne požarne načrte nam lastniki ali upravitelji objektov predajajo. Le ti so dostikrat zelo pomanjkljivi in nedosledni. V takem primeru je najboljše, da prosimo za dopolnitev. Zaupane dokumente skrbno in odgovorno hranimo. Ob koncu nam je predstavil še neprijetnosti, s katerimi se srečujejo gasilci ob intervencijah. Težave z dostopom do objektov, hidrantov so žal del gasilskega vsakdanjika.

Glavni republiški inšpektor, g. Milivoj Dolščak, nam je kot prvo predstavil delo Inšpektorata Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Kot zanimivost nam je povedal, da je v zadnjih treh letih trend zmanjševanja požarov v objektih ugoden, zmanjšal se je namreč za 8,4%. Tako ima Slovenija v povprečju 2,6 požara na 1000 prebivalcev.

45 inšpektorjev vsako leto inšpecira tudi gasilska društva po vsej Sloveniji. Vzorec je naključen, preverja se stanje. Inšpektor je poudaril, da smo gasilci za njih partnerji in zato je vsak strah pred njihovim obiskom popolnoma neutemeljen. Namen obiska je zgolj in samo dobronameren.

Aktualni inšpekcijski nadzor v gasilnih enotah je osredotočen na izvedbo zdravstvenih pregledov operativnih gasilcev in ugotavljanje tehnične skladnosti obleke, obutve,rokavic.

Veljavnost zdravstvenih pregledov je 3 leta za nosilce IDA in 5 let za vse ostale operativne gasilce. Operativec brez veljavnega zdravstvenega pregleda ne sme na intervencijo!

Na spletni strani GZS so objavljene vse usmeritve za ugotavljanje tehnične skladnosti zaščitne opreme. Oznaka GZS na opremi ni nujna, potrebna je oznaka CE. Na inšpektoratu so imeli tudi sestanek z dobavitelji opreme, med drugim so dorekli, da morajo biti na primer vsa navodila obvezno v slovenskem jeziku,… Na opremo ne smemo ničesar dodajati in šivati, ker spremenimo oziroma uničimo namen opreme. Določeni opremi lahko dodatno podaljšamo rok uporabnosti z doimpregnacijo, posebnim vzdrževanjem. Oprema je izjemno draga, a tudi, če je neuporabljena, a ji poteče rok uporabe oziroma trajanja, mora proč.

Inšpektorji v gasilskih enotah tudi preverijo, če so npr. pogodbe o opravljanju javne gasilske službe tripartitno podpisane, pregledajo požarne rede, načrte,…

Gasilci nismo subjekt nadzora inšpekcije, temveč njihovi partnerji. S tem, ko se odpravimo v šole in vrtce ter preverimo stanje na terenu, v bistvu opravljamo njihovo delo, pa tudi ljudje gasilce sprejmejo bolj odprtih rok oziroma vrat kot pa inšpektorje.

V letu 2013 so inšpektorji opravili preglede 93 gasilskih enot. Vedno se pisno ali ustno najavijo. Ko opravijo pregled v gasilski enoti, izdelajo zapisnik s postavljenimi roki za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti (če le teh ni, toliko bolje), nato se po potrebi izda odločba ali izvede postopek upravne izvršbe ter prekrškovni postopek.

Inšpektor se mora izreči o postopku; lahko izreče opomin, globo (plačilni nalog z odločbo o prekršku) ali opozorilo namesto uvedbe postopka.

Inšpektor je nato besedo prepustil navzočim. Vprašanja so bila sila različna, naj povzamemo nekaj odgovorov.

Ime in priimek na čeladi sta že poseg v opremo, inšpektor bo naknadno preveril ali je to dopustno. Poveljnik Zajc je ob tem opozoril,da znajo biti večji problem lučke na čeladi (vročina). Še enkrat smo slišali, da gasilci brez zdravniških pregleda ne smejo na intervencijo. Specifična oprema, ki ji poteče rok uporabe, se lahko uporabi za druge namene, npr. za pelerino (vendar ne pri operativnem delu, temveč pri npr. čiščenju okolice gasilskega. doma). V kolikor lastnik večstanovanjskega ali industrijskega objekta ne prinese požarni načrta to ni krivda ali obveznost gasilcev, je pa dobrodošlo; inšpektor poziva, naj k lastnikom sami prijazno pristopimo. Prisotni so opozorili tudi na podvajanje zdravniških pregledov (gasilci-delodajalci). Tu je inšpektorat nemočen, lahko samo predlaga in sugerira. Poveljnik Zajc je dejstvo, da imajo nekatera društva požarne načrte spravljene kar v gasilskih vozilih, označil za rahlo delikatno. Predlaga skeniranje in plastificiranje dokumenta, original pa varno in odgovorno spravimo.

Predsednik Bradeško nam je ob koncu predstavil novo spletno stran RLj1, pozval vse, ki bi imeli kakršnakoli vprašanja, da kontaktirajo vodstvo regije in si zaželel, da bi bilo to predavanje prvo v nizu, predlaga, da sporočimo, katere pereče teme bi še radi obravnavali na podobnih posvetih.

Zapisala Karmen Fabjan

požarni načrti-Iztok Zajc

Posvet-Milivoj Dolščak-GZS 2014

USMERITVE-OSEBNA_VAROVALNA_OPREMA_OPERATIVNIH_GASILCEV-2014

Odgovor inšpektorja na vprašanje o gasilskih čeladah

IMG_2473 IMG_2471 IMG_2470 IMG_2469 IMG_2467 IMG_2466

Posvet regije LJ1
Posvet regije LJ1

Leave a Comment