Plenum Gasilske zveze Slovenije zasedal v Ljubljani

plenum_2016V soboto, 23. aprila 2016, je bila v Kristalni palači ljubljanskega BTC-ja 3. seja Plenuma Gasilske zveze Slovenije.

Po zapeti himni Ines Hudnik je moderatorka Petra Zega pozdravila delegate Plenuma in prisotne goste mag. Miloša Bizjaka, državnega sekretarja na Ministrstvu za obrambo RS, Branka Dervodela, namestnika generalnega direktorja Uprave RS za zaščito in reševanje, Jošta Jakšo in Francija Petka, predsednika in poveljnika Gasilske zveze Slovenije, Matjaža Klariča, častnega poveljnika Gasilske zveze Slovenije, Maksa Zupančiča in Cveta Šumca, predsednika in poveljnika GZ Ljubljana, ter druge, nato pa besedo predala predsedniku GZ Ljubljana. Slednji je na kratko orisal delovanje GZ Ljubljana, nato pa je Jošt Jakša, predsednik Gasilske zveze Slovenije, pričel z delom Plenuma.

Predsednik je predlagal kandidate za organe Plenuma, ki so jih člani Plenuma soglasno potrdili. Za delovnega predsednika je bil izvoljen mag. Dejan Jurkovič iz GZ Ormož, ki je predstavil dnevni red zasedanja Plenuma in v nadaljevanju tega tudi vodil. Predsednik verifikacijske komisije Drago Poglajen je povedal, da je na seji prisotnih 134 delegatov, od skupno 160 vabljenih delegatov s pravico glasovanja, kar je potrdilo sklepčnost Plenuma.

Sledile so točke dnevnega reda: Poročilo o izvajanju programa dela Gasilske zveze Slovenije za leto 2015, Letno poročilo (poslovno, računovodsko in finančno) Gasilske zveze Slovenije za leto 2015, z revizorjevim mnenjem, Poročilo Nadzornega odbora Gasilske zveze Slovenije, Poročilo Uprave Ustanove in NO Ustanove za pomoč družinam ponesrečenih gasilcev Metoda Rotarja, Razprava o poročilih in sprejem poročil, Program dela Gasilske zveze Slovenije za leto 2016 s finančnim ovrednotenjem, Obravnava in sprejem predloga Pravil gasilske službe prostovoljnih gasilcev, Obravnava in potrditev predloga za izvajalca revizije finančnega poslovanja Gasilske zveze Slovenije za obdobje 2016–2018, Pozdravi gostov ter razno. Večino točk je v kratkem povzel predsednik Jošt Jakša, operativni del pa tudi poveljnik Franci Petek. Poročilo Nadzornega odbora je podal njegov predsednik Matjaž Markovšek, Jože Berlec pa Poročilo Uprave Ustanove in NO Ustanove za pomoč družinam ponesrečenih gasilcev Metoda Rotarja.

Delegati so vse predlagane sklepe, ki so se nanašali na posamezne točke dnevnega reda, potrdili.
Pred zaključkom delovnega zasedanja Plenuma je zbrane nagovoril Branko Dervodel, namestnik generalnega direktorja URSZR, ki se mu je pridružil tudi Tomaž Kučič, poveljnik ljubljanske gasilske brigade in predsednik Skupnosti gasilsko-reševalnih zavodov Slovenije.

Slavnostni del zasedanja

Po krajšem odmoru je sledil slavnostni del Plenuma s podelitvami najvišjih priznanj v gasilski organizaciji – plaket in kipcev gasilca ter priznanja Matevža Haceta. Za slovesno vzdušje je poskrbela skupina Odoica.

Priznanja sta podelila Jošt Jakša in Franci Petek, predsednik in poveljnik Gasilske zveze Slovenije.
Nagrajenci Plakete gasilca so: Zdravko Pisnik, Milan Kek in Aleksander Šivic. Letošnji prejemniki Kipca gasilca so: Ivko Blenkuš, Miran Grohar, Ivan Klemen in Marija Rupnik.
Najvišje priznanje – Priznanje Matevža Haceta – je letos romalo v roke Valentina Pohorca.

3. zasedanje Plenuma Gasilske zveze Slovenije je zaključil predsednik Jošt Jakša z zahvalo članom Plenuma, Ministrstvu za obrambo ter Upravi RS za zaščito in reševanje za dobro sodelovanje, ter vsem, ki so pripomogli k dobremu delu Plenuma – gostiteljem regiji Ljubljana I in GZ Ljubljana za odlično organizacijo zasedanja, moderatorki programa, pevcem ter strokovni službi GZS.

Plenum, 23.04.2016

Regija se predstavi na plenumu

Leave a Comment