Izvedli smo 1. redna skupščino GZ regije Ljubljana

Na Robu je v četrtek, 28. marca, potekala 1. redna skupščina GZ regije Ljubljana (GZRL). Podana so bila poročila o opravljenem delu v preteklem letu, ki so jih delegati soglasno potrdili. Prav tako sta bila potrjena pravilnika o odlikovanju in priznanjih ter o organizaciji poslovanja GZRL. Na podlagi statuta GZRL pa je bil za častnega poveljnika imenovan Iztok Zajc.

Comments are closed.