Posvet gasilskih društev

Območje Regije Ljubljana 1
Regije Ljubljana 1

Regija Ljubljana I na željo vodstev gasilskih zvez Regije Ljubljana I organizira posvet za predstavnike Prostovoljnih gasilskih društev Regije Ljubljana I, ki bo v  torek 25. marca 2014 ob 18.00 uri v Izobraževalnem centru na Igu.

Tema posveta bo:

  • požarni načrt v gasilskih društvih – predavatelj Iztok Zajc, poveljnik Regije Ljubljana I
  • inšpekcijski pregledi v gasilskih društvih – predavatelj Milivoj Dolščak – glavni inšpektor Inšpektorata za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Na posvet sta zaradi omejenega prostora vabljena največ po dva predstavnika vsakega gasilskega društva v Regiji Ljubljana I.

Morebitna vprašanja posredujte do 18. marca 2014 poveljniku Regije Ljubljana I Iztoku Zajcu na naslov: iztok@gb.ljubljana.si


Priloga: Vabilo posvet vodstev PGD


Leave a Comment